Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
N/A N/A -1,2 %
Návratnosť aktív (ROA)
N/A N/A -0,1 %
Celková zadlženosť
91,0 % 91,0 % 91,0 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A N/A
Účtovný cash flow
N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A N/A
Čistý cash flow
Úročený dlh
Celkový dlh
Krátkodobý dlh
Čistý dlh
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Celková zadlženosť
Podiel dlhu k celkovým aktívam
Stupeň samofinancovania
Podiel dlhu k vlastnému imaniu
Finančná páka
Úverová zaťaženosť
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A N/A
Návratnosť aktív
N/A N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Ďalšie ukazovatele
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A
Stupeň oddlženia
Úverová zadlženosť
Miera zadlženosti vlastného imania
Altmanovo Z-skóre