Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.08.2017
31.12.2017
01.08.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 467 094 € 2 729 324 € 14 727 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 277 184 € 1 205 185 € 5 833 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 277 184 € 1 205 185 € 5 833 €
012
A.II.1
Pozemky
575 078€ 5 833€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 203 318€ 630 107€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 073 866€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
189 306 € 1 524 139 € 8 894 € 5 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
75 000 € 1 513 059 € 1 667 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
67 080€ 8 280€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 502 139€ 1 667€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 920€ 2 640€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
114 306 € 11 080 € 7 227 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 544€ 11 080€ 7 227€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
110 762€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
604 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
604€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 467 094 € 2 729 324 € 14 727 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
265 695 € -64 011 € 9 661 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
20 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-84 010 € -10 339 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-84 010€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
329 705 € -73 672 € -10 339 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 304 745 € 2 793 335 € 5 066 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
250 € 250 € 200 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
250€ 200€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
250€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 163 110 € 544 923 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 163 110€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
191 344 € 2 248 162 € 4 866 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
68 598€ 349 786€ 4 816€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 897 554€ 50€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
901€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 945€ 611€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 017€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
118 883€ 211€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
950 041 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
950 041€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 896 654 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 896 654€