Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

3D Zlatníctvo - Dizajn s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.09.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
12 528 € 22 907 € 9 025 € 27 720 € 10 088 € 12 875 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
12 528 € 22 907 € 9 025 € 27 720 € 10 088 € 12 875 €
015
B.I.
Zásoby
553€ 350€ 2 890€ 2 098€ 1 570€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 000 € 10 440 € 2 950 € 5 092 € 6 862 € 731 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 000€ 10 440€ 2 950€ 5 092€ 6 506€ 731€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
356€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
10 975 € 12 117 € 3 185 € 20 530 € 1 656 € 12 144 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
10 975€ 12 117€ 3 185€ 20 530€ 1 656€ 12 144€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
12 528 € 22 907 € 9 025 € 27 720 € 10 088 € 12 875 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
10 500 € 11 626 € 7 496 € 6 018 € 2 802 € 2 705 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
11 350€ 11 350€ 11 350€ 11 350€ 11 350€
030
A.III.
Fondy zo zisku
207€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-4 931€ -8 855€ -10 331€ -13 549€ -2 294€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-1 126 € 4 131 € 1 477 € 3 217 € -11 254 € -2 295 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
2 028 € 11 281 € 1 529 € 21 702 € 7 286 € 10 170 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 305€ 100€ 100€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
723 € 11 181 € 1 429 € 21 702 € 7 286 € 10 170 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
223€ 9 452€ 424€ 13 755€ 7 286€ 10 170€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
729€ 7€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
500€ 1 000€ 1 005€ 7 940€