Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

3D Zlatníctvo - Dizajn s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.09.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
13 344 € 49 267 € 9 506 € 37 190 € 32 781 € 22 057 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
12 776€ 48 205€ 9 506€ 36 320€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
568€ 1 062€ 870€ 32 726€ 22 057€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
55€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
14 386 € 44 322 € 7 940 € 33 882 € 43 995 € 24 343 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 670€ 35 209€ 5 370€ 21 415€ 366€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 202€ 28 314€ 19 864€
11
C.
Služby
4 716€ 9 113€ 2 560€ 9 053€ 15 679€ 4 113€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
12€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10€ 200€ 2€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 042 € 4 945 € 1 566 € 3 308 € -11 214 € -2 286 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 042 € 4 945 € 1 576 € 3 520 € -11 267 € -2 286 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
84 € 85 € 89 € 84 € 40 € 9 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
84€ 85€ 89€ 84€ 40€ 9€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-84 € -85 € -89 € -84 € -40 € -9 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-1 126 € 4 860 € 1 477 € 3 224 € -11 254 € -2 295 €
36
P.
Daň z príjmov
729€ 7€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-1 126 € 4 131 € 1 477 € 3 217 € -11 254 € -2 295 €