Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
63 008 € 56 291 € 24 053 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 965 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
9 965 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 965€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
52 811 € 56 291 € 24 053 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
22 211 € 37 276 € 19 197 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
18 667 € 33 796 € 18 700 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
18 667€ 33 796€ 18 700€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
980€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 564€ 3 480€ 497€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
30 600 € 19 015 € 4 856 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 646€ 3 209€ 4 685€
073
B.V.2.
Účty v bankách
26 954€ 15 806€ 171€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
232 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
232€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
63 008 € 56 291 € 24 053 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
28 300 € 34 635 € 13 411 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
8 411 € 8 411 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 411€ 8 411€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
14 889 € 21 224 € 8 411 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
34 708 € 21 656 € 10 642 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
34 708 € 21 656 € 42 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
11 092 € 10 619 € 42 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 092€ 10 619€ 42€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
24 800€ 11 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
-1 813€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
37€ 37€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
592€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
10 600€