Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
04
II.
Výroba
[05+06+07]
173 081 € 165 201 € 50 991 € 73 770 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
124 785€ 138 231€ 19 030€ 22 630€
07
II.3
Aktivácia
48 296€ 26 970€ 31 961€ 51 140€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
569 027 € 505 840 € 377 096 € 124 184 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 160€ 2 265€ 24 459€ 6 686€
10
B.2
Služby
557 867€ 503 575€ 352 637€ 117 498€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-395 946 € -340 639 € -326 105 € -50 414 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
171 673 € 80 436 € 58 907 € 57 452 €
13
C.1
Mzdové náklady
123 980€ 59 378€ 43 657€ 42 525€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
44 011€ 20 541€ 15 015€ 14 691€
16
C.4
Sociálne náklady
3 682€ 517€ 235€ 236€
17
D
Dane a poplatky
33€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 729€ 1 729€ 820€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
216€ 211€ -56 903€ 65 503€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
478€ 2 018€ 555€ 141€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-569 610 € -424 611 € -443 290 € -42 537 €
39
N
Nákladové úroky
4 153€
40
XI.
Kurzové zisky
215€ 16€ 9€
41
O
Kurzové straty
922€ 173€ 397€ 184€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 738€ 1 829€ 967€ 232€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-6 445 € -1 984 € -5 508 € -416 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-576 055 € -426 595 € -448 798 € -42 953 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-576 055 € -426 595 € -448 798 € -42 953 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-576 055 € -426 595 € -448 798 € -42 953 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-576 055 € -426 595 € -448 798 € -42 953 €