Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.12.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
880 515 € 725 033 € 579 636 € 497 262 € 357 411 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
16 698 € 24 083 € 32 147 € 40 210 € 34 902 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
16 698 € 24 083 € 32 147 € 40 210 € 34 902 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 698€ 24 083€ 32 147€ 40 210€ 34 902€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
855 573 € 694 202 € 541 295 € 450 876 € 313 363 € 5 000 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
451 990 € 327 092 € 399 838 € 331 825 € 245 428 € 5 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
416 839 € 316 853 € 337 147 € 320 066 € 227 120 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 254€ 2 154€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
412 585€ 314 699€ 337 147€ 320 066€ 227 120€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
35 337€ 10 239€ 62 691€ 11 759€ 18 308€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-186€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
403 583 € 367 110 € 141 457 € 119 051 € 67 935 €
072
B.V.1.
Peniaze
240€ 120€ 153€ 203€ 59€
073
B.V.2.
Účty v bankách
403 343€ 366 990€ 141 304€ 118 848€ 67 876€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 244 € 6 748 € 6 194 € 6 176 € 9 146 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 244€ 6 748€ 6 194€ 6 176€ 9 146€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
880 515 € 725 033 € 579 636 € 497 262 € 357 411 € 5 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
764 822 € 629 012 € 470 068 € 331 188 € -58 564 € 5 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
574 012 € 415 068 € 276 188 € -63 563 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
574 012€ 415 068€ 276 188€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-63 563€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
135 810 € 158 944 € 138 880 € 344 751 € -63 564 € 0 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
163 850 € 128 278 € 111 358 € 166 074 € 415 975 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 111 € 5 496 € 3 463 € 1 510 € -393 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 111€ 5 496€ 3 463€ 1 510€ -393€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
121 221 € 95 772 € 93 007 € 150 322 € 406 079 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
37 859 € 24 157 € 36 821 € 22 822 € 15 005 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
30 621€ 20 929€ 34 562€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 238€ 3 228€ 2 259€ 22 822€ 15 005€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
350 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
42 656€ 32 854€ 30 857€ 24 415€ 22 551€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
33 376€ 25 371€ 20 623€ 16 320€ 15 035€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 330€ 13 390€ 4 706€ 86 765€ 3 488€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
40 518 € 27 010 € 14 888 € 14 242 € 10 289 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
40 518€ 27 010€ 14 888€ 14 242€ 10 289€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-48 157 € -32 257 € -1 790 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
-48 157€ -32 257€ -1 790€