Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
27 960 504 € 10 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
19 067 838 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
34 256 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
17 433€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
16 823€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
19 033 582 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 624 222€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
17 409 361€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 892 666 € 10 000 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
295 931 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
295 931€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
8 596 735 € 10 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
1 492 819 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 464 976€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
27 843€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
6 508 317€ 10 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
595 599€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
27 960 504 € 10 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
22 013 989 € 10 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
500 000 € 10 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 10 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
22 510 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-996 011 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 946 515 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
5 946 515 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
5 946 515 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 454 135€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 492 380€