Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
04
II.
Výroba
[05+06+07]
158 548 € 48 907 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
158 548€ 48 907€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
45 341 € 11 121 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 928€ 2 370€
10
B.2
Služby
39 413€ 8 751€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
113 207 € 37 786 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
106 628 € 31 557 €
13
C.1
Mzdové náklady
22 835€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 873€
16
C.4
Sociálne náklady
849€
17
D
Dane a poplatky
355€ 2 476€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 814€ 1 938€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 379€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 725€ 2 394€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 064 € -579 €
39
N
Nákladové úroky
643€ 183€
40
XI.
Kurzové zisky
6€
41
O
Kurzové straty
5€ 6€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
309€ 49€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-951 € -238 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
113 € -817 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
278 € 142 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
278€ 142€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-165 € -959 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
113 € -817 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-165 € -959 €