Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
34 085 182 € 26 199 215 € 14 078 190 € 18 750 268 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
33 900 060 € 24 802 714 € 12 317 764 € 4 156 619 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
133 728 € 183 486 € 129 776 € 15 670 €
013
A.II.2
Stavby
37 281€ 25 677€ 33 577€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
96 447€ 144 176€ 95 795€ 15 670€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 633€ 404€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
33 766 332 € 24 619 228 € 12 187 988 € 4 140 949 €
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
33 766 332€ 24 619 228€ 12 187 988€ 4 140 949€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
111 353 € 1 370 078 € 1 725 028 € 14 584 662 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
76 582 € 92 735 € 45 008 € 17 389 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
58 812 € 59 221 € 29 551 € 1 149 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
58 812€ 59 221€ 29 551€ 1 149€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 844€ 3 498€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 914€ 30 016€ 14 553€ 16 240€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
12€ 904€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
34 771 € 1 277 343 € 1 680 020 € 14 567 273 €
072
B.V.1.
Peniaze
57€ 44€ 91€ 227€
073
B.V.2.
Účty v bankách
34 714€ 1 277 299€ 1 679 929€ 14 567 046€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
73 769 € 26 423 € 35 398 € 8 987 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
73 769€ 26 423€ 35 398€ 8 987€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
34 085 182 € 26 199 215 € 14 078 190 € 18 750 268 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-7 359 209 € -5 872 595 € -4 392 034 € -1 446 123 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-5 877 595 € -4 397 034 € -1 451 123 € -93 167 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 877 595€ -4 397 034€ -1 451 123€ -93 167€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 486 614 € -1 480 561 € -2 945 911 € -1 357 956 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
41 422 516 € 32 071 810 € 18 470 224 € 20 196 391 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
15 018 079 € 15 013 043 € 15 006 284 € 15 001 803 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
18 079€ 13 043€ 6 284€ 1 803€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
26 317 334 € 16 967 145 € 3 417 813 € 5 180 048 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
182 972 € 81 595 € 4 342 € 9 172 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
182 972€ 81 595€ 4 342€ 9 172€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
25 993 390€ 16 719 658€ 3 304 922€ 4 710 283€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
75 685€ 85 528€ 55 754€ 39 385€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
48 842€ 59 239€ 39 195€ 26 578€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
16 445€ 20 854€ 13 600€ 9 630€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
271€ 385 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
87 103 € 91 622 € 46 127 € 14 540 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
86 903€ 89 942€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
200€ 1 680€ 46 127€ 14 540€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
21 875 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
21 875€