Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MICASK s.r.o. v likvidácii

2019 2018
01.01.2019
31.05.2019
01.07.2018
31.12.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
33 411 € 34 184 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
33 411 € 34 184 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
5 500 € 5 500 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
5 500 € 5 500 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
27 911 € 28 684 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
27 911 € 28 684 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
33 411 € 34 184 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
28 763 € 29 146 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
30 000 € 30 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
30 000 € 30 000 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-854 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-383 € -854 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
4 648 € 5 038 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
4 648 € 5 038 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 487 € 4 157 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
881 € 881 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 280 €