Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MICASK s.r.o. v likvidácii

2018
01.07.2018
31.12.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
34 184 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
34 184 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
5 500 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
5 500 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
28 684 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
28 684 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
34 184 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
29 146 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
30 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
30 000 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-854 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
5 038 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
5 038 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 157 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
881 €