Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.11.2018
31.12.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
250 434 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
197 372 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
197 372 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
197 372€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
53 062 € 5 000 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
25 124 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
9 301€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
12 249€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 574€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
27 938 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
27 938€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
250 434 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
11 472 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
6 472 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
238 962 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
238 962 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
689€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 375€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
235 898€