Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť Bimad s.r.o. bola založená 9. januára 2019 dvoma spoločníkmi (Michaela Popovičová, SOVIETKA s.r.o.) so základným imaním 5000 EUR.

 • IČO 52112551
 • IČ DPH SK2120914631
  podľa §4
 • Sídlo Bimad s.r.o.
  Halašova 18 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Deň zápisu do ORSR streda, 9. januára 2019
 • Právna forma Spol. s r. o.
 • Druh vlastníctva Súkromné tuzemské
 • SK NACE podľa Štatistického úradu SR:
  01493 Chov dom.neúžit.zvierat
 • Zápis v ORSR Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.133887/B
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  5 000 € / splatené 5 000 €
Osoba Funkcia
88, 919 02 Dolné Orešany
Konateľ
Osoba Podiel
88, 919 02 Dolné Orešany
3 000 €
(60%)
Halašova 18, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
2 000 €
(40%)
Konanie menom spoločnosti [od 9.1.2019]
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Predmety podnikania
Názov Vznik
Chov vybraných druhov zvierat
9.1.2019
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
9.1.2019
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
9.1.2019
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
9.1.2019
Poskytovanie služieb v rybárstve
9.1.2019
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
9.1.2019
Výroba potravinárskych výrobkov
9.1.2019
Výroba kŕmnych zmesí
9.1.2019
Výroba nápojov
9.1.2019
Textilná výroba
9.1.2019
Odevná výroba
9.1.2019
Spracovanie kože
9.1.2019
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
9.1.2019
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
9.1.2019
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
9.1.2019
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
9.1.2019
Výroba koksu a rafinovaných produktov
9.1.2019
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
9.1.2019
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
9.1.2019
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
9.1.2019
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
9.1.2019
Keramická výroba
9.1.2019
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
9.1.2019
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
9.1.2019
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
9.1.2019
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
9.1.2019
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
9.1.2019
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
9.1.2019
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
9.1.2019
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
9.1.2019
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
9.1.2019
Výroba bižutérie a suvenírov
9.1.2019
Výroba hudobných nástrojov
9.1.2019
Výroba hračiek a hier
9.1.2019
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
9.1.2019
Výroba sviečok a tieniacej techniky
9.1.2019
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
9.1.2019
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
9.1.2019
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
9.1.2019
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
9.1.2019
Prípravné práce k realizácii stavby
9.1.2019
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
9.1.2019
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
9.1.2019
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
9.1.2019
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
9.1.2019
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
9.1.2019
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
9.1.2019
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9.1.2019
Sťahovacie služby
9.1.2019
Prevádzka malých plavidiel
9.1.2019
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
9.1.2019
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
9.1.2019
Prevádzkovanie úschovní
9.1.2019
Kuriérske služby
9.1.2019
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
9.1.2019
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
9.1.2019
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
9.1.2019
Prevádzkovanie výdajne stravy
9.1.2019
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
9.1.2019
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
9.1.2019
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
9.1.2019
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9.1.2019
Finančný lízing
9.1.2019
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
9.1.2019
Záložne
9.1.2019
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
9.1.2019
Faktoring a forfaiting
9.1.2019
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9.1.2019
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
9.1.2019
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
9.1.2019
Vedenie účtovníctva
9.1.2019
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9.1.2019
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
9.1.2019
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
9.1.2019
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
9.1.2019
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
9.1.2019
Zadávanie klinického skúšania liečiv
9.1.2019
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
9.1.2019
Dizajnérske činnosti
9.1.2019
Fotografické služby
9.1.2019
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
9.1.2019
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
9.1.2019
Služby požičovní
9.1.2019
Prenájom hnuteľných vecí
9.1.2019
Informačná činnosť
9.1.2019
Čistiace a upratovacie služby
9.1.2019
Administratívne služby
9.1.2019
Verejné obstarávanie
9.1.2019
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
9.1.2019
Prevádzkovanie jaslí
9.1.2019
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
9.1.2019
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9.1.2019
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
9.1.2019
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
9.1.2019
Dopravná zdravotná služba
9.1.2019
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
9.1.2019
Poskytovanie sociálnych služieb
9.1.2019
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
9.1.2019
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
9.1.2019
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
9.1.2019
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
9.1.2019
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
9.1.2019
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
9.1.2019
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
9.1.2019
Poskytovanie služieb osobného charakteru
9.1.2019