Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.02.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
174 886 € 27 616 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
156 043€ 27 616€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 917€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 926€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
168 468 € 29 660 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
888€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 601€ 10€
11
C.
Služby
132 888€ 26 324€
12
D.
Osobné náklady
13 539€ 423€
13
E.
Dane a poplatky
2 259€ 719€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 409€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 375€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
397€ 1 296€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
6 418 € -2 044 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
11 554 € 394 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
591 € 11 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
222€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
369€ 11€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-591 € -11 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
5 827 € -2 055 €
36
P.
Daň z príjmov
1 817€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
4 010 € -2 055 €