Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
135 407 € 123 570 € 30 555 € 9 256 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
135 407€ 123 570€ 30 110€ 9 256€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
445€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
141 929 € 115 648 € 28 735 € 9 835 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 107€ 2 243€ 591€ 624€
11
C.
Služby
135 440€ 113 017€ 27 925€ 9 211€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
86€ 288€ 219€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 774€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
522€ 100€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-6 522 € 7 922 € 1 820 € -579 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-3 140 € 8 310 € 1 594 € -579 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 082 € 258 € 114 € 7 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
456€
32
N.
Kurzové straty
71€ 18€ 6€ 1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
555€ 240€ 108€ 6€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 082 € -258 € -114 € -7 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-7 604 € 7 664 € 1 706 € -586 €
36
P.
Daň z príjmov
873€ 1 635€ 234€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-8 477 € 6 029 € 1 472 € -586 €