Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
966 354 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 082 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
4 082 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 082€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
960 805 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
8 975 €
035
B.I.1
Materiál
8 975€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
864 698 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
213 438 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
213 438€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
650 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 260€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
87 132 €
072
B.V.1.
Peniaze
41 580€
073
B.V.2.
Účty v bankách
45 552€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
1 467 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 313€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
154€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
966 354 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
118 641 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
16 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
97 141 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
847 339 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
166 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
166€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
845 531 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
810 054 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
810 054€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 532€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 535€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
31 410€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 642 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 642€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
374 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
374€