Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
895 720 € 966 354 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
80 576 € 4 082 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
80 576 € 4 082 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
80 576€ 4 082€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
811 347 € 960 805 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 360 € 8 975 €
035
B.I.1
Materiál
10 360€ 8 975€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
770 249 € 864 698 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
118 228 € 213 438 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
118 228€ 213 438€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
650 000€ 650 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
281€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 740€ 1 260€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
30 738 € 87 132 €
072
B.V.1.
Peniaze
30 598€ 41 580€
073
B.V.2.
Účty v bankách
140€ 45 552€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 797 € 1 467 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 797€ 1 313€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
154€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
895 720 € 966 354 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
206 366 € 118 641 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
16 000€ 16 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
97 141 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
97 141€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
87 225 € 97 141 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
688 460 € 847 339 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
33 375 € 166 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
282€ 166€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
33 093€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
36 906€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
595 324 € 845 531 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
570 867 € 810 054 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
570 867€ 810 054€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 461€ 2 532€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
818€ 1 535€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
22 178€ 31 410€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 242 € 1 642 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 242€ 1 642€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
18 613€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
894 € 374 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
894€ 374€