Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
7 921 € 4 571 € 6 091 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
7 920€ 3 718€ 6 091€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
853€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
12 256 € 8 892 € 7 372 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 016€ 1 940€ 2 581€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 994€ 3 316€ 1 104€
11
C.
Služby
5 246€ 3 522€ 3 143€
12
D.
Osobné náklady
16€
13
E.
Dane a poplatky
63€ 8€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
35€ 536€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-4 335 € -4 321 € -1 281 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-4 336 € -4 207 € -737 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
7 € 17 € 1 619 € 44 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
1 506€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7€ 17€ 113€ 44€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-7 € -17 € -1 619 € -44 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-4 342 € -4 338 € -2 900 € -44 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-4 342 € -4 338 € -2 900 € -44 €