Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
5 976€ 51 242€ 15 171€ 7 466€
04
511
Opravy a udržiavanie
33€ 81€ 69€ 0€
05
512
Cestovné
266€ 805€ 0€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
5 326€ 4 442€ 4 916€ 123€
07
518
Ostatné služby
91 997€ 82 422€ 52 435€ 67 746€
08
521
Mzdové náklady
500 164€ 478 692€ 332 092€ 156 408€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
171 237€ 164 101€ 111 416€ 52 528€
11
527
Zákonné sociálne náklady
12 118€ 9 964€ 4 479€ 939€
12
528
Ostatné sociálne náklady
3 906€ 4 142€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
405€ 393€ 281€ 31€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 28€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 90€ 156€ 16€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 200 000€
24
549
Iné ostatné náklady
226€ 326€ 147€ 151€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 756€ 1 518€ 579€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
47 679 932€ 32 466 574€ 14 658 547€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
48 475 342€ 33 264 792€ 15 180 315€ 485 409€
Výnosy
57
648
Zákonné poplatky
78 906€ 51 763€ 42 822€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
55€ 44€ 39€ 200 000€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
316€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
48 481 028€ 33 219 835€ 15 169 380€ 278 852€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
48 560 304€ 33 271 643€ 15 212 240€ 478 852€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
84 962€ 6 851€ 31 925€ -6 557€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
84 962€ 6 851€ 31 925€ -6 557€