Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CONFIRMO s.r.o.

2021 2020
01.01.2021
31.12.2021
01.03.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
0 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 165 310 € 565 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 303€
11
C.
Služby
1 156 489€ 565€
12
D.
Osobné náklady
2 487€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
31€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 165 310 € -565 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 162 792 € -565 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
22 048 965 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
29 339€
25
XI.
Kurzové zisky
509 879€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
21 509 747€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
20 876 098 € 0 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
9 939€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
20 866 159€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
1 172 867 € 0 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
7 557 € -565 €
36
P.
Daň z príjmov
11 363€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-3 806 € -565 €