Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Penzión SIROŇ s. r. o. „v konkurze“

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
43 327 € 233 707 € 142 759 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
196 522€ 135 879€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
28 944€ 6 880€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
43 327€ 8 241€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
11 650 € 249 274 € 140 455 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 400€ 129 246€ 63 391€
11
C.
Služby
51€ 35 779€ 17 395€
12
D.
Osobné náklady
81 382€ 58 856€
13
E.
Dane a poplatky
1 730€ 2 235€ 794€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 469€ 632€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
31 677 € -15 567 € 2 304 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-3 451 € 60 441 € 61 954 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
42 333 € 1 159 € 887 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
42 333€ 1 159€ 887€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-42 333 € -1 159 € -887 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-10 656 € -16 726 € 1 417 €
36
P.
Daň z príjmov
213€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-10 656 € -16 726 € 1 204 €