Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správca zálohového systému n. o.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
6 579 237€ 54 459€
02
502
Spotreba energie
187 297€ 7 988€
04
511
Opravy a udržiavanie
115 564€ 15 993€
05
512
Cestovné
8 477€ 2 898€
06
513
Náklady na reprezentáciu
12 263€ 3 419€
07
518
Ostatné služby
35 998 624€ 1 272 382€
08
521
Mzdové náklady
1 453 956€ 485 208€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
513 456€ 168 530€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
5 190€
11
527
Zákonné sociálne náklady
161 727€ 14 947€
12
528
Ostatné sociálne náklady
1 424€
13
531
Daň z motorových vozidiel
219€
15
538
Ostatné dane a poplatky
515€ 2 059€
17
542
Ostatné pokuty a penále
9€
19
544
Úroky
92 087€ 18 138€
20
545
Kurzové straty
33€ 41€
22
547
Osobitné náklady
1 250€
24
549
Iné ostatné náklady
40 101€ 87 935€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
676 478€ 15 663€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 002€
28
554
Predaný materiál
40 801€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
45 887 241€ 2 162 131€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
13 443 123€
40
602
Tržby z predaja služieb
3 076 086€ 100 850€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
152 535€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
452 595€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
12 875€ 82 483€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
4 100€
55
646
Prijaté dary
3 579 362€
56
647
Osobitné výnosy
27 634 002€
58
649
Iné ostatné výnosy
58 326€ 863€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 300€
62
654
Tržby z predaja materiálu
37 130€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
48 450 134€ 195 496€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
2 562 893€ -1 966 635€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
2 562 893€ -1 966 635€