Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MaR and PeT, s. r. o.

Spoločnosť MaR and PeT, s. r. o. bola založená 20. apríla 2021 jedným spoločníkom (Peter Ďurica) so základným imaním 5000 EUR.

 • IČO 53686608
 • Sídlo MaR and PeT, s. r. o.
  Jánoškova 1545 026 01 Dolný Kubín
 • Dátum vzniku utorok, 20. apríla 2021nová firma
 • Právna forma Spol. s r. o.
 • Zápis Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 77028/L
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  5 000 €/ splatené 5 000 €
Predmety podnikania
Názov Vznik
chov vybraných druhov zvierat
20.4.2021
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
20.4.2021
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
20.4.2021
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
20.4.2021
poskytovanie služieb v rybárstve
20.4.2021
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
20.4.2021
výroba potravinárskych výrobkov
20.4.2021
výroba kŕmnych zmesí
20.4.2021
výroba nápojov
20.4.2021
textilná výroba
20.4.2021
odevná výroba
20.4.2021
spracovanie kože
20.4.2021
výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
20.4.2021
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
20.4.2021
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
20.4.2021
výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
20.4.2021
výroba koksu a rafinovaných produktov
20.4.2021
výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
20.4.2021
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
20.4.2021
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
20.4.2021
výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
20.4.2021
keramická výroba
20.4.2021
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
20.4.2021
výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
20.4.2021
výroba a hutnícke spracovanie kovov
20.4.2021
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
20.4.2021
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
20.4.2021
výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
20.4.2021
vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
20.4.2021
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
20.4.2021
výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
20.4.2021
výroba bižutérie a suvenírov
20.4.2021
výroba hudobných nástrojov
20.4.2021
výroba hračiek a hier
20.4.2021
výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
20.4.2021
výroba sviečok a tieniacej techniky
20.4.2021
výroba zdravotníckych pomôcok
20.4.2021
diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
20.4.2021
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
20.4.2021
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
20.4.2021
vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
20.4.2021
prípravné práce k realizácii stavby
20.4.2021
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
20.4.2021
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
20.4.2021
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
20.4.2021
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
20.4.2021
poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
20.4.2021
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
20.4.2021
sťahovacie služby
20.4.2021
prevádzka malých plavidiel
20.4.2021
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
20.4.2021
prevádzkovanie úschovní
20.4.2021
kuriérske služby
20.4.2021
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
20.4.2021
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
20.4.2021
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
20.4.2021
prevádzkovanie výdajne stravy
20.4.2021
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
20.4.2021
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
20.4.2021
služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
20.4.2021
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
20.4.2021
finančný lízing
20.4.2021
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
20.4.2021
záložne
20.4.2021
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
20.4.2021
faktoring a forfaiting
20.4.2021
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
20.4.2021
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
20.4.2021
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
20.4.2021
správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
20.4.2021
vedenie účtovníctva
20.4.2021
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
20.4.2021
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
20.4.2021
oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
20.4.2021
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
20.4.2021
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
20.4.2021
zadávanie klinického skúšania liečiv
20.4.2021
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
20.4.2021
dizajnérske činnosti
20.4.2021
fotografické služby
20.4.2021
špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
20.4.2021
vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
20.4.2021
pravidelná kontrola detského ihriska
20.4.2021
služby požičovní
20.4.2021
prenájom hnuteľných vecí
20.4.2021
informačná činnosť
20.4.2021
čistiace a upratovacie služby
20.4.2021
administratívne služby
20.4.2021
verejné obstarávanie
20.4.2021
činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
20.4.2021
prevádzkovanie jaslí
20.4.2021
vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
20.4.2021
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
20.4.2021
vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
20.4.2021
odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
20.4.2021
prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
20.4.2021
poskytovanie sociálnych služieb
20.4.2021
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
20.4.2021
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
20.4.2021
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
20.4.2021
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
20.4.2021
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
20.4.2021
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
20.4.2021
služby súvisiace so skrášľovaním tela
20.4.2021
poskytovanie služieb osobného charakteru
20.4.2021