Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROJEKT STAVBA, s.r.o.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.05.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
48 670 € 35 182 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
274€ 0€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
48 396€ 35 182€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
05
IV.
Aktivácia
0€ 0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
0€ 0€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 0€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
19 250 € 25 547 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
143€ 3 218€
11
C.
Služby
19 107€ 22 329€
12
D.
Osobné náklady
0€ 0€
13
E.
Dane a poplatky
0€ 0€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€ 0€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
29 420 € 9 635 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
29 420 € 9 635 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
24
X.
Výnosové úroky
0€ 0€
25
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
498 € 78 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
31
M.
Nákladové úroky
280€ 0€
32
N.
Kurzové straty
0€ 0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
218€ 78€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-498 € -78 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
28 922 € 9 557 €
36
P.
Daň z príjmov
4 360€ 1 461€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
24 562 € 8 096 €