Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELEKTROWERK, s. r. o.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.12.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
480 269 € 358 785 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
24 220€ 87 223€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
455 731€ 271 180€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
381€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
318€ 1€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
474 731 € 340 893 € 250 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 737€ 73 659€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
315 731€ 213 472€
11
C.
Služby
98 501€ 41 958€ 100€
12
D.
Osobné náklady
27 758€ 10 857€
13
E.
Dane a poplatky
853€ 244€ 150€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 655€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 496€ 703€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
5 538 € 17 892 € -250 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
45 982 € 29 314 € -100 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
226 € 65 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
3€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
223€ 65€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-226 € -65 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
5 312 € 17 827 € -250 €
36
P.
Daň z príjmov
2 074€ 3 911€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
3 238 € 13 916 € -250 €