Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť MKV s. r. o. bola založená 24. januára 2023 dvoma spoločníkmi so základným imaním 5000 EUR.

 • IČO 55172105
 • IČ DPH SK2121891057, registrácia od 6.2.2023
 • Sídlo MKV s. r. o.
  Veľká Okružná 17 010 01 Žilina
 • Dátum vzniku utorok, 24. januára 2023nová firma
 • Právna forma Spol. s r. o.
 • Zápis Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 81207/L
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  5 000 €/ splatené 5 000 €
Predmety podnikania
Názov Vznik
Chov vybraných druhov zvierat
24.1.2023
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
24.1.2023
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
24.1.2023
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
24.1.2023
Poskytovanie služieb v rybárstve
24.1.2023
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
24.1.2023
Výroba potravinárskych výrobkov
24.1.2023
Výroba kŕmnych zmesí
24.1.2023
Výroba nápojov
24.1.2023
Textilná výroba
24.1.2023
Odevná výroba
24.1.2023
Spracovanie kože
24.1.2023
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
24.1.2023
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
24.1.2023
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
24.1.2023
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
24.1.2023
Výroba koksu a rafinovaných produktov
24.1.2023
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
24.1.2023
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
24.1.2023
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
24.1.2023
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
24.1.2023
Keramická výroba
24.1.2023
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
24.1.2023
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
24.1.2023
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
24.1.2023
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
24.1.2023
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
24.1.2023
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
24.1.2023
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
24.1.2023
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
24.1.2023
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
24.1.2023
Výroba bižutérie a suvenírov
24.1.2023
Výroba hudobných nástrojov
24.1.2023
Výroba hračiek a hier
24.1.2023
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
24.1.2023
Výroba sviečok a tieniacej techniky
24.1.2023
Výroba zdravotníckych pomôcok
24.1.2023
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
24.1.2023
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
24.1.2023
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
24.1.2023
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
24.1.2023
Prípravné práce k realizácii stavby
24.1.2023
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
24.1.2023
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
24.1.2023
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
24.1.2023
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
24.1.2023
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
24.1.2023
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
24.1.2023
Sťahovacie služby
24.1.2023
Prevádzka malých plavidiel
24.1.2023
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
24.1.2023
Prevádzkovanie úschovní
24.1.2023
Kuriérske služby
24.1.2023
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
24.1.2023
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
24.1.2023
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
24.1.2023
Prevádzkovanie výdajne stravy
24.1.2023
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
24.1.2023
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
24.1.2023
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
24.1.2023
Finančný lízing
24.1.2023
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
24.1.2023
Záložne
24.1.2023
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôť
24.1.2023
Faktoring a forfaiting
24.1.2023
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
24.1.2023
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
24.1.2023
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
24.1.2023
Vedenie účtovníctva
24.1.2023
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
24.1.2023
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
24.1.2023
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
24.1.2023
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
24.1.2023
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
24.1.2023
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
24.1.2023
Dizajnérske činnosti
24.1.2023
Fotografické služby
24.1.2023
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárii
24.1.2023
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
24.1.2023
Služby požičovní
24.1.2023
Prenájom hnuteľných vecí
24.1.2023
Informačná činnosť
24.1.2023
Čistiace a upratovacie služby
24.1.2023
Administratívne služby
24.1.2023
Verejné obstarávanie
24.1.2023
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
24.1.2023
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
24.1.2023
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
24.1.2023
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
24.1.2023
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
24.1.2023
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
24.1.2023
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
24.1.2023
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
24.1.2023
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
24.1.2023
Poskytovanie služieb osobného charakteru
24.1.2023