Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2016

vypočítaná 30. mája 2017 na vzorke 119168 slovenských firiem s údajmi za rok 2016.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

65,8 % firiem z analyzovanej vzorky malo tržby do 100 tis. €.
Iba 1,1 % z nich malo tržby vyššie ako 10 mil. €.
Pozrite si rebríček firiem podľa tržieb za rok 2016  »

Kategórie tržieb - počet firiem2013201420152016
do 100 tis. € 54 891 64 348 67 315 78 371
100 až 500 tis. € 17 828 20 793 22 376 24 401
500 tis. až 2 mil. € 8 271 9 324 10 364 10 731
2 až 10 mil. € 3 551 3 867 4 258 4 380
nad 10 mil. € 1 089 1 206 1 324 1 285
Spolu 85 630 99 538 105 637 119 168

Rast zisku, EBITDA a tržieb

Zisk firiem v analyzovanej vzorke stúpol o 3 %.
EBITDA rástla o -0,1 %. Tržby klesli o 1,79 %.
Pozrite si rebríček firiem podľa zisku za rok 2016  »

RokTržbyZiskEBITDA
2013 72 115 739 629 € 1 811 461 170 € 5 351 107 201 €
2014 79 911 796 109 € 1 752 692 932 € 6 103 782 890 €
2015 88 392 420 277 € 2 707 108 147 € 6 970 284 791 €
2016 86 811 573 697 € 2 788 249 704 € 6 964 474 600 €
Rast 2015 - 2016 -1,79 % 3 % -0,08 %

Počet firiem v zisku opäť narástol

Počet firiem v zisku narástol z 64 948 na 71 322.
V zisku je 59,8 % z analyzovanej vzorky a v strate je 36,8 % firiem.
Na nule je 3,4 % analyzovaných spoločností.

 2013201420152016Rast 2015 - 2016
Zisk 46 553 58 560 64 948 71 322 9,81 %
Nulové hodnoty 4 708 2 879 2 187 4 003 83,04 %
Strata 34 369 38 099 38 502 43 843 13,87 %

Firmy najčastejšie platia daň vo výške 960 €

Najčastejšia výška daňovej licencie je 960 €, ktorú platilo 23,5 % analyzovaných firiem.
Pozrite si rebríček firiem podľa splatnej dane za rok 2016  »

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 13 445 6 488 703 €
1 € až 479 € 3 754 826 881 €
480 € 20 073 9 678 240 €
481 € až 959 € 6 791 4 524 690 €
960 € 28 053 26 924 160 €
961 € až 2879 € 17 118 27 159 232 €
2880 € 2 840 8 179 201 €
Vačšia ako 2880 € 27 094 939 302 667 €

Vývoj daňových kategórií

Od roku 2013 do roku 2016 klesol počet firiem ktoré neplatia daň o 67,6 %.
Keď porovnáme rok 2015 a 2016, tak počet firiem, ktoré neplatia daň stúpol z 8 635 na 13 445.
To je spôsobené tým, že v priebehu roka vznikli nové firmy, ktoré ešte neplatia daňové licencie.

Kategória2013201420152016
Záporná až nulová daň 41 480 12 751 8 635 13 445
1 € až 479 € 15 817 2 807 2 201 3 754
480 € 15 15 192 17 996 20 073
481 € až 959 € 4 240 6 286 6 325 6 791
960 € 6 22 568 24 517 28 053
961 € až 2879 € 7 920 15 786 17 136 17 118
2880 € 3 2 161 2 371 2 840
Vačšia ako 2880 € 16 149 21 987 26 456 27 094

Vývoj splatnej dane

Od roku 2013 kvôli zavedeniu daňových licencií splatná daň výrazne stúpala.
V roku 2016 sa však efekt daňových licencií vyčerpal a na analyzovanej vzorke firiem celková výška splatnej dane dokonca klesla o 10,3 %.

RokSplatná daň z príjmu
2013 700 299 475 €
2014 905 830 516 €
2015 1 140 937 457 €
2016 1 023 083 774 €
Rast 2015 - 2016 -10,33 %

Bankové úvery rastú

Ako zaujímavosť sme si všimli, že výška bankových úverov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovných závierok výrazne rastie od roku 2013 (približne 5 % - 12 % medziročne). Na vzorke 119 168 firiem narástli v roku 2016 bankové úvery o 5,2 %. Rast bankových úverov môže byť spôsobený poklesom úrokových mier, kedy sa spoločnostiam viac oplatí táto forma financovania.

RokBankové úvery
2013 9 617 462 359 €
2014 10 763 554 166 €
2015 11 691 000 299 €
2016 12 299 602 400 €
Rast 2015 - 2016 5,21 %

Pozrite si aj naše staršie online štatistiky