Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2016

vypočítaná nedeľa, 31. decembra 2017 na vzorke 196838 slovenských firiem s údajmi za rok 2016.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

68,3 % firiem z analyzovanej vzorky malo tržby do 100 tis. €.
Iba 1,1 % z nich malo tržby vyššie ako 10 mil. €.
Pozrite si rebríček firiem podľa tržieb za rok 2016  »

Kategórie tržieb - počet firiem2013201420152016
do 100 tis. € 93 498 110 933 118 131 134 538
100 až 500 tis. € 26 795 31 368 33 937 37 339
500 tis. až 2 mil. € 11 903 13 441 15 161 16 095
2 až 10 mil. € 5 167 5 639 6 340 6 711
nad 10 mil. € 1 758 1 934 2 136 2 155
Spolu 139 121 163 315 175 705 196 838

Rast zisku, EBITDA a tržieb

Zisk firiem v analyzovanej vzorke klesol o 6,4 % .
EBITDA klesla o 3 %. Tržby stúpli o 2,26 %.
Pozrite si rebríček firiem podľa zisku za rok 2016  »

RokTržbyZiskEBITDA
2013 161 554 510 217 € 5 168 568 180 € 15 960 372 975 €
2014 172 408 243 213 € 6 786 599 422 € 14 259 052 706 €
2015 191 137 229 137 € 8 746 241 652 € 16 784 572 715 €
2016 195 465 445 961 € 8 186 068 998 € 16 279 209 307 €
Rast 2015 - 2016 2,26 % -6,4 % -3,01 %

Počet firiem v zisku opäť narástol

Počet firiem v zisku narástol z 102 229 na 113 445.
V zisku je 57,6 % z analyzovanej vzorky a v strate je 38,5 % firiem.
Na nule je 3,8 % analyzovaných spoločností.

 2013201420152016Rast 2015 - 2016
Zisk 70 824 91 219 102 229 113 445 10,97 %
Nulové hodnoty 9 279 5 662 4 478 7 552 68,65 %
Strata 59 018 66 434 68 998 75 841 9,92 %

Firmy najčastejšie platia daň vo výške 960 €

Najčastejšia výška daňovej licencie je 960 €, ktorú platilo 24,2 % analyzovaných firiem.
Pozrite si rebríček firiem podľa splatnej dane za rok 2016  »

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 22 782 17 022 022 €
1 € až 479 € 5 673 1 226 607 €
480 € 38 273 18 411 708 €
481 € až 959 € 11 854 7 658 247 €
960 € 47 622 45 703 680 €
961 € až 2879 € 26 589 42 202 777 €
2880 € 5 045 14 516 161 €
Vačšia ako 2880 € 39 000 2 535 321 775 €

Vývoj daňových kategórií

Od roku 2013 do roku 2016 klesol počet firiem ktoré neplatia daň o 68,8 %.
Keď porovnáme rok 2015 a 2016, tak počet firiem, ktoré neplatia daň stúpol z 17 309 na 22 782.
To je spôsobené tým, že v priebehu roka vznikli nové firmy, ktoré ešte neplatia daňové licencie.

Kategória2013201420152016
Záporná až nulová daň 73 049 23 478 17 309 22 782
1 € až 479 € 25 597 4 756 3 891 5 673
480 € 26 27 994 33 759 38 273
481 € až 959 € 6 624 10 827 11 225 11 854
960 € 10 38 306 42 267 47 622
961 € až 2879 € 11 725 23 850 26 452 26 589
2880 € 4 3 590 4 087 5 045
Vačšia ako 2880 € 22 086 30 514 36 715 39 000

Vývoj splatnej dane

Od roku 2013 kvôli zavedeniu daňových licencií splatná daň výrazne stúpala.
V roku 2016 sa však efekt daňových licencií vyčerpal a na analyzovanej vzorke firiem celková výška splatnej dane dokonca klesla o 1,8 %.

RokSplatná daň z príjmu
2013 1 870 676 648 €
2014 2 421 050 296 €
2015 2 730 331 635 €
2016 2 682 062 977 €
Rast 2015 - 2016 -1,77 %

Bankové úvery rastú

Ako zaujímavosť sme si všimli, že výška bankových úverov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovných závierok výrazne rastie od roku 2013 (približne 3 % - 10 % medziročne). Na vzorke 196 838 firiem narástli v roku 2016 bankové úvery o 3,2 %. Rast bankových úverov môže byť spôsobený poklesom úrokových mier, kedy sa spoločnostiam viac oplatí táto forma financovania.

RokBankové úvery
2013 20 306 554 551 €
2014 22 150 057 054 €
2015 24 124 366 739 €
2016 24 887 579 168 €
Rast 2015 - 2016 3,16 %

Pozrite si aj naše staršie online štatistiky