Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2016

vypočítaná utorok, 21. novembra 2017 na vzorke 196093 slovenských firiem s údajmi za rok 2016.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

68,3 % firiem z analyzovanej vzorky malo tržby do 100 tis. €.
Iba 1,1 % z nich malo tržby vyššie ako 10 mil. €.
Pozrite si rebríček firiem podľa tržieb za rok 2016  »

Kategórie tržieb - počet firiem2013201420152016
do 100 tis. € 93 192 110 528 117 714 133 932
100 až 500 tis. € 26 743 31 307 33 884 37 270
500 tis. až 2 mil. € 11 883 13 418 15 128 16 053
2 až 10 mil. € 5 152 5 624 6 324 6 691
nad 10 mil. € 1 752 1 925 2 127 2 147
Spolu 138 722 162 802 175 177 196 093

Rast zisku, EBITDA a tržieb

Zisk firiem v analyzovanej vzorke klesol o 6,09 % .
EBITDA klesla o 2,9 %. Tržby stúpli o 2,32 %.
Pozrite si rebríček firiem podľa zisku za rok 2016  »

RokTržbyZiskEBITDA
2013 161 029 672 409 € 5 162 497 999 € 15 944 285 400 €
2014 171 874 197 415 € 6 773 559 545 € 14 227 765 425 €
2015 190 485 240 552 € 8 736 312 361 € 16 759 970 232 €
2016 194 895 339 779 € 8 203 861 658 € 16 271 931 364 €
Rast 2015 - 2016 2,32 % -6,09 % -2,91 %

Počet firiem v zisku opäť narástol

Počet firiem v zisku narástol z 102 011 na 113 190.
V zisku je 57,7 % z analyzovanej vzorky a v strate je 38,5 % firiem.
Na nule je 3,8 % analyzovaných spoločností.

 2013201420152016Rast 2015 - 2016
Zisk 70 672 91 026 102 011 113 190 10,96 %
Nulové hodnoty 9 214 5 594 4 410 7 377 67,28 %
Strata 58 836 66 182 68 756 75 526 9,85 %

Firmy najčastejšie platia daň vo výške 960 €

Najčastejšia výška daňovej licencie je 960 €, ktorú platilo 24,2 % analyzovaných firiem.
Pozrite si rebríček firiem podľa splatnej dane za rok 2016  »

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 22 536 16 769 019 €
1 € až 479 € 5 651 1 222 923 €
480 € 38 112 18 334 428 €
481 € až 959 € 11 819 7 635 623 €
960 € 47 516 45 601 920 €
961 € až 2879 € 26 519 42 097 692 €
2880 € 5 027 14 464 321 €
Vačšia ako 2880 € 38 913 2 531 594 844 €

Vývoj daňových kategórií

Od roku 2013 do roku 2016 klesol počet firiem ktoré neplatia daň o 69 %.
Keď porovnáme rok 2015 a 2016, tak počet firiem, ktoré neplatia daň stúpol z 17 192 na 22 536.
To je spôsobené tým, že v priebehu roka vznikli nové firmy, ktoré ešte neplatia daňové licencie.

Kategória2013201420152016
Záporná až nulová daň 72 790 23 321 17 192 22 536
1 € až 479 € 25 532 4 739 3 878 5 651
480 € 25 27 882 33 617 38 112
481 € až 959 € 6 608 10 799 11 197 11 819
960 € 10 38 209 42 162 47 516
961 € až 2879 € 11 703 23 810 26 410 26 519
2880 € 4 3 584 4 078 5 027
Vačšia ako 2880 € 22 050 30 458 36 643 38 913

Vývoj splatnej dane

Od roku 2013 kvôli zavedeniu daňových licencií splatná daň výrazne stúpala.
V roku 2016 sa však efekt daňových licencií vyčerpal a na analyzovanej vzorke firiem celková výška splatnej dane dokonca klesla o 1,7 %.

RokSplatná daň z príjmu
2013 1 868 088 740 €
2014 2 416 704 921 €
2015 2 724 872 986 €
2016 2 677 720 770 €
Rast 2015 - 2016 -1,73 %

Bankové úvery rastú

Ako zaujímavosť sme si všimli, že výška bankových úverov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovných závierok výrazne rastie od roku 2013 (približne 3 % - 10 % medziročne). Na vzorke 196 093 firiem narástli v roku 2016 bankové úvery o 3,2 %. Rast bankových úverov môže byť spôsobený poklesom úrokových mier, kedy sa spoločnostiam viac oplatí táto forma financovania.

RokBankové úvery
2013 20 223 919 107 €
2014 22 036 998 012 €
2015 24 024 022 849 €
2016 24 802 524 440 €
Rast 2015 - 2016 3,24 %

Pozrite si aj naše staršie online štatistiky