Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2016

vypočítaná piatok, 22. septembra 2017 na vzorke 194810 slovenských firiem s údajmi za rok 2016.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

68,4 % firiem z analyzovanej vzorky malo tržby do 100 tis. €.
Iba 1,1 % z nich malo tržby vyššie ako 10 mil. €.
Pozrite si rebríček firiem podľa tržieb za rok 2016  »

Kategórie tržieb - počet firiem2013201420152016
do 100 tis. € 92 736 109 931 115 704 133 223
100 až 500 tis. € 26 595 31 131 33 671 37 027
500 tis. až 2 mil. € 11 764 13 291 14 986 15 891
2 až 10 mil. € 5 064 5 527 6 220 6 566
nad 10 mil. € 1 712 1 885 2 085 2 103
Spolu 137 871 161 765 172 666 194 810

Rast zisku, EBITDA a tržieb

Zisk firiem v analyzovanej vzorke klesol o 0,69 % .
EBITDA klesla o 2,9 %. Tržby stúpli o 2,4 %.
Pozrite si rebríček firiem podľa zisku za rok 2016  »

RokTržbyZiskEBITDA
2013 158 404 823 130 € 5 134 858 797 € 15 837 235 641 €
2014 169 252 301 218 € 5 915 740 290 € 14 116 419 778 €
2015 187 613 862 608 € 8 037 903 955 € 16 640 221 413 €
2016 192 111 738 789 € 7 982 537 534 € 16 150 720 524 €
Rast 2015 - 2016 2,4 % -0,69 % -2,94 %

Počet firiem v zisku opäť narástol

Počet firiem v zisku narástol z 101 068 na 112 448.
V zisku je 57,7 % z analyzovanej vzorky a v strate je 38,5 % firiem.
Na nule je 3,8 % analyzovaných spoločností.

 2013201420152016Rast 2015 - 2016
Zisk 70 242 90 464 101 068 112 448 11,26 %
Nulové hodnoty 9 140 5 530 4 180 7 308 74,83 %
Strata 58 489 65 771 67 418 75 054 11,33 %

Firmy najčastejšie platia daň vo výške 960 €

Najčastejšia výška daňovej licencie je 960 €, ktorú platilo 24,3 % analyzovaných firiem.
Pozrite si rebríček firiem podľa splatnej dane za rok 2016  »

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 22 342 16 590 482 €
1 € až 479 € 5 630 1 219 089 €
480 € 37 902 18 233 628 €
481 € až 959 € 11 769 7 605 067 €
960 € 47 287 45 383 040 €
961 € až 2879 € 26 356 41 832 520 €
2880 € 4 966 14 288 641 €
Vačšia ako 2880 € 38 558 2 501 268 210 €

Vývoj daňových kategórií

Od roku 2013 do roku 2016 klesol počet firiem ktoré neplatia daň o 69,1 %.
Keď porovnáme rok 2015 a 2016, tak počet firiem, ktoré neplatia daň stúpol z 15 996 na 22 342.
To je spôsobené tým, že v priebehu roka vznikli nové firmy, ktoré ešte neplatia daňové licencie.

Kategória2013201420152016
Záporná až nulová daň 72 377 23 142 15 996 22 342
1 € až 479 € 25 387 4 707 3 622 5 630
480 € 25 27 728 33 412 37 902
481 € až 959 € 6 585 10 747 11 106 11 769
960 € 10 38 010 41 949 47 287
961 € až 2879 € 11 646 23 694 26 227 26 356
2880 € 4 3 537 4 037 4 966
Vačšia ako 2880 € 21 837 30 200 36 317 38 558

Vývoj splatnej dane

Od roku 2013 kvôli zavedeniu daňových licencií splatná daň výrazne stúpala.
V roku 2016 sa však efekt daňových licencií vyčerpal a na analyzovanej vzorke firiem celková výška splatnej dane dokonca klesla o 2 %.

RokSplatná daň z príjmu
2013 1 844 685 629 €
2014 2 394 708 334 €
2015 2 699 278 540 €
2016 2 646 420 677 €
Rast 2015 - 2016 -1,96 %

Bankové úvery rastú

Ako zaujímavosť sme si všimli, že výška bankových úverov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovných závierok výrazne rastie od roku 2013 (približne 3 % - 10 % medziročne). Na vzorke 194 810 firiem narástli v roku 2016 bankové úvery o 3,5 %. Rast bankových úverov môže byť spôsobený poklesom úrokových mier, kedy sa spoločnostiam viac oplatí táto forma financovania.

RokBankové úvery
2013 20 075 104 400 €
2014 21 874 043 401 €
2015 23 868 160 728 €
2016 24 697 284 815 €
Rast 2015 - 2016 3,47 %

Pozrite si aj naše staršie online štatistiky