Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2016

vypočítaná pondelok, 24. júla 2017 na vzorke 193302 slovenských firiem s údajmi za rok 2016.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

68,4 % firiem z analyzovanej vzorky malo tržby do 100 tis. €.
Iba 1,1 % z nich malo tržby vyššie ako 10 mil. €.
Pozrite si rebríček firiem podľa tržieb za rok 2016  »

Kategórie tržieb - počet firiem2013201420152016
do 100 tis. € 92 124 109 126 114 839 132 188
100 až 500 tis. € 26 476 30 981 33 518 36 808
500 tis. až 2 mil. € 11 696 13 202 14 888 15 771
2 až 10 mil. € 5 000 5 463 6 156 6 492
nad 10 mil. € 1 662 1 833 2 026 2 043
Spolu 136 958 160 605 171 427 193 302

Rast zisku, EBITDA a tržieb

Zisk firiem v analyzovanej vzorke klesol o 0,09 % .
EBITDA klesla o 3,1 %. Tržby stúpli o 2,21 %.
Pozrite si rebríček firiem podľa zisku za rok 2016  »

RokTržbyZiskEBITDA
2013 148 197 974 196 € 4 213 714 464 € 14 675 515 276 €
2014 160 630 236 517 € 4 995 145 049 € 13 123 982 577 €
2015 177 419 895 626 € 6 687 232 456 € 15 264 897 444 €
2016 181 339 653 380 € 6 681 080 024 € 14 798 796 936 €
Rast 2015 - 2016 2,21 % -0,09 % -3,05 %

Počet firiem v zisku opäť narástol

Počet firiem v zisku narástol z 100 410 na 111 600.
V zisku je 57,7 % z analyzovanej vzorky a v strate je 38,5 % firiem.
Na nule je 3,7 % analyzovaných spoločností.

 2013201420152016Rast 2015 - 2016
Zisk 69 813 89 879 100 410 111 600 11,14 %
Nulové hodnoty 9 016 5 420 4 103 7 239 76,43 %
Strata 58 129 65 306 66 914 74 463 11,28 %

Firmy najčastejšie platia daň vo výške 960 €

Najčastejšia výška daňovej licencie je 960 €, ktorú platilo 24,3 % analyzovaných firiem.
Pozrite si rebríček firiem podľa splatnej dane za rok 2016  »

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 22 132 16 446 928 €
1 € až 479 € 5 576 1 208 699 €
480 € 37 534 18 104 508 €
481 € až 959 € 11 676 7 548 495 €
960 € 47 022 45 128 640 €
961 € až 2879 € 26 192 41 568 333 €
2880 € 4 910 14 127 361 €
Vačšia ako 2880 € 38 260 2 227 192 659 €

Vývoj daňových kategórií

Od roku 2013 do roku 2016 klesol počet firiem ktoré neplatia daň o 69,2 %.
Keď porovnáme rok 2015 a 2016, tak počet firiem, ktoré neplatia daň stúpol z 15 821 na 22 132.
To je spôsobené tým, že v priebehu roka vznikli nové firmy, ktoré ešte neplatia daňové licencie.

Kategória2013201420152016
Záporná až nulová daň 71 879 22 869 15 821 22 132
1 € až 479 € 25 230 4 672 3 598 5 576
480 € 25 27 485 33 087 37 534
481 € až 959 € 6 547 10 665 11 013 11 676
960 € 10 37 851 41 747 47 022
961 € až 2879 € 11 588 23 567 26 091 26 192
2880 € 4 3 517 4 001 4 910
Vačšia ako 2880 € 21 675 29 979 36 069 38 260

Vývoj splatnej dane

Od roku 2013 kvôli zavedeniu daňových licencií splatná daň výrazne stúpala.
V roku 2016 sa však efekt daňových licencií vyčerpal a na analyzovanej vzorke firiem celková výška splatnej dane dokonca klesla o 2,6 %.

RokSplatná daň z príjmu
2013 1 646 784 491 €
2014 2 005 107 176 €
2015 2 435 260 027 €
2016 2 371 325 622 €
Rast 2015 - 2016 -2,63 %

Bankové úvery rastú

Ako zaujímavosť sme si všimli, že výška bankových úverov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovných závierok výrazne rastie od roku 2013 (približne 7 % - 10 % medziročne). Na vzorke 193 302 firiem narástli v roku 2016 bankové úvery o 7,5 %. Rast bankových úverov môže byť spôsobený poklesom úrokových mier, kedy sa spoločnostiam viac oplatí táto forma financovania.

RokBankové úvery
2013 18 499 366 846 €
2014 20 273 787 305 €
2015 22 249 110 575 €
2016 23 908 326 149 €
Rast 2015 - 2016 7,46 %

Pozrite si aj naše staršie online štatistiky