Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza nadácií, neziskových organizácií a združení

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre – pre organizácie s účtovnými závierkami

Výsledok vyhľadávania

Názov Okres Právna
forma
SK NACE Rok prijatia
podielu 2% daní
Suma prijatia
podielu 2% daní
Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice
Košice - mestská časť Staré Mesto
Košice I Nezisková organizáci…
Ostatné stredné technické a odborné školstvo [85329]
Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM - Rozsnyói Református Egyházkozség Alapiskolája, Kozmonautov 2, Rožňava
zrušenáRožňava
Rožňava Nezisková organizáci…
Základné školstvo [85200]
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.
Košice - mestská časť Staré Mesto
Košice I Nezisk.org.poskyt.vš…
Činnosti nemocníc [86100]
2023 5 715 €
Domov Nálepkovo, n.o.
Nálepkovo
Gelnica Nezisk.org.poskyt.vš…
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach [87300]
2023 2 372 €
Súkromná základná škola International School, Poľná 1, Košice
Košice - mestská časť Košická Nová Ves
Košice III Nezisková organizáci…
Základné školstvo [85200]
Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice
Košice - mestská časť Nad jazerom
Košice I Nezisková organizáci…
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo [85310]
Seniormed n.o.
Veľký Horeš
Trebišov Nezisk.org.poskyt.vš…
Ostatná zdravotná starostlivosť i. n. [86909]
2023 2 986 €
Cesta nádeje
Košice - mestská časť Staré Mesto
Košice I Cirkevná organizácia
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím [88100]
2023 1 900 €
HML socialis, o.z.
Bidovce
Košice-okolie Združenie (zväz,spol…
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach [87300]
2023 619 €
Súkromná stredná odborná škola Nová cesta Magán Szakközépiskola Új út, Hlavná 265, Malčice
Malčice
Michalovce Nezisková organizáci…
Činnosti záujmových organizácií [94992]
Social.Trans, n. o.
Spišské Vlachy
Spišská Nová Ves Nezisk.org.poskyt.vš…
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach [87900]
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Ždaňa
Košice-okolie Združenie (zväz,spol…
Činnosti záujmových organizácií [94992]
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
Košice - mestská časť Staré Mesto
Košice I Nezisková organizáci…
Stredné odborné školstvo [85321]
Súkromná základná umelecká škola, Požiarnická 1, Košice
Košice - mestská časť Juh
Košice I Nezisková organizáci…
Umelecké vzdelávanie [85520]
Michalovsko-košická pravoslávna eparchia v Michalovciach
Michalovce
Michalovce Cirkevná organizácia
Činnosti cirkevných organizácií [94910]
Vision plus, n.o.
Košice - mestská časť Myslava
Košice II Nezisk.org.poskyt.vš…
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach [87300]
2023 1 281 €
Súkromná základná umelecká škola, Lesná 55, Bačkov
Bačkov
Trebišov Nezisková organizáci…
Umelecké vzdelávanie [85520]
INKLUB
Košice - mestská časť Sever
Košice I Združenie (zväz,spol…
Činnosti záujmových organizácií [94992]
2023 3 075 €
Miestna akčná skupina Bodva
Cestice
Košice-okolie Združenie (zväz,spol…
Činnosti záujmových organizácií [94992]
Súkromná stredná odborná škola PAMIKO, Kukučínova 23, Košice
Košice - mestská časť Juh
Košice I Nezisková organizáci…
Stredné odborné školstvo [85321]