Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Okres Aktíva Náklady Výnosy Výsledok hospodárenia Zverejnené
Základná umelecká škola Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica 650 765 € 1 894 981 € 1 885 037 € -9 945 € 31.3.2021
Obec Riečka
Riečka
Banská Bystrica 1 226 627 € 312 610 € 390 846 € 78 236 € 31.3.2021
Odborné učilište internátne Viliama Gaňu, Moskovská 17, Banská Bystrica 4
Banská Bystrica
Banská Bystrica 238 474 € 1 152 112 € 1 161 855 € 9 743 € 11.3.2021
Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica 2 088 496 € 1 146 485 € 1 625 416 € 478 931 € 26.4.2021
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
zrušenáBanská Bystrica
Banská Bystrica 307 202 € 325 023 € 313 401 € -11 621 € 6.9.2013
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica 755 898 € 1 968 024 € 2 028 676 € 60 651 € 31.3.2021
Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica 1 544 689 € 1 396 044 € 1 408 517 € 12 473 € 21.4.2021
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
Badín
Banská Bystrica 499 083 € 1 025 529 € 1 028 169 € 2 640 € 31.3.2021
Obec Staré Hory
Staré Hory
Banská Bystrica 1 221 340 € 491 548 € 443 046 € -48 502 € 24.3.2021
Základná škola s materskou školou, Vlkanovská 68, Vlkanová
Vlkanová
Banská Bystrica 79 824 € 501 863 € 506 596 € 4 733 € 30.4.2021
Obec Čerín
Čerín
Banská Bystrica 642 928 € 327 588 € 327 927 € 338 € 30.3.2021
Obec Hrochoť
Hrochoť
Banská Bystrica 2 587 415 € 707 344 € 742 351 € 35 003 € 27.4.2021
Obec Horné Pršany
Horné Pršany
Banská Bystrica 316 388 € 108 574 € 132 587 € 24 013 € 28.2.2021
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Slovenská Ľupča
Banská Bystrica 14 465 € 449 191 € 451 375 € 2 184 € 13.4.2021
Stredoslovenské osvetové stredisko
Banská Bystrica
Banská Bystrica 272 663 € 378 882 € 362 188 € -18 226 € 18.3.2021
Stredoslovenské múzeum
Banská Bystrica
Banská Bystrica 1 900 553 € 930 406 € 906 266 € -24 139 € 7.4.2021
Špeciálna materská škola, Jána Kollára 55, Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica 369 627 € 461 810 € 462 146 € 336 € 20.4.2021
Obec Kynceľová
Kynceľová
Banská Bystrica 640 793 € 134 187 € 135 496 € 1 308 € 16.2.2021
Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica
zrušenáBanská Bystrica
Banská Bystrica 215 234 € 2 331 414 € 2 326 089 € -5 325 € 22.10.2013
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica 239 475 € 1 381 731 € 1 375 146 € -6 585 € 24.3.2021