Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Výnosy
celkom
Tržby Výnosy z
daní a
poplatkov
Finančné
výnosy
Dotácie Zmena
stavu
zásob
Aktivácia Výsledok
hospodárenia
Základná umelecká škola Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 885 037 € 1 706 811 € -9 945 €
Obec Riečka
Riečka
390 846 € 15 587 € 298 692 € 0 € 74 199 € 0 € 0 € 78 236 €
Odborné učilište internátne Viliama Gaňu, Moskovská 17, Banská Bystrica 4
Banská Bystrica
1 161 855 € 26 724 € 1 133 937 € 9 743 €
Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 625 416 € 89 224 € 1 390 381 € 478 931 €
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
zrušenáBanská Bystrica
313 401 € 0 € 0 € 0 € 298 335 € 0 € 0 € -11 621 €
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Banská Bystrica
2 028 676 € 9 982 € 1 956 543 € 60 651 €
Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 408 517 € 0 € 1 373 089 € 12 473 €
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
Badín
1 028 169 € 26 465 € 0 € 0 € 1 000 760 € 0 € 0 € 2 640 €
Obec Staré Hory
Staré Hory
443 046 € 7 402 € 337 689 € 10 € 76 026 € 0 € 981 € -48 502 €
Základná škola s materskou školou, Vlkanovská 68, Vlkanová
Vlkanová
506 596 € 14 233 € 0 € 0 € 483 516 € 0 € 0 € 4 733 €
Obec Čerín
Čerín
327 927 € 46 653 € 210 113 € 0 € 61 241 € 0 € 0 € 338 €
Obec Hrochoť
Hrochoť
742 351 € 178 € 605 283 € 178 € 113 745 € 0 € 0 € 35 003 €
Obec Horné Pršany
Horné Pršany
132 587 € 620 € 115 818 € 67 € 8 513 € 0 € 0 € 24 013 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Slovenská Ľupča
451 375 € 100 081 € 351 293 € 2 184 €
Stredoslovenské osvetové stredisko
Banská Bystrica
362 188 € 10 850 € 337 563 € -18 226 €
Stredoslovenské múzeum
Banská Bystrica
906 266 € 38 199 € 865 416 € -24 139 €
Špeciálna materská škola, Jána Kollára 55, Banská Bystrica
Banská Bystrica
462 146 € 462 146 € 336 €
Obec Kynceľová
Kynceľová
135 496 € 500 € 115 855 € 589 € 17 053 € 0 € 0 € 1 308 €
Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica
zrušenáBanská Bystrica
2 326 089 € 0 € 0 € 0 € 2 265 659 € 0 € 0 € -5 325 €
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 375 146 € 7 488 € 0 € 0 € 1 328 390 € 0 € 0 € -6 585 €