Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Gymnázium, Párovská 1, Nitra
Nitra
2 166 186 € 216 498 € 88 539 € 1 691 316 € 8 139 € 148 641 € 216 € 9 827 €
Gymnázium, Školská 26, Vráble
Vráble
417 106 € 28 344 € 11 237 € 349 324 € 481 € 19 467 € 37 € 7 733 €
Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
zrušenáŽeliezovce
139 715 € 9 838 € 2 759 € 119 304 € 139 € 7 208 € 13 € 196 €
GÚTA SERVICE
Kolárovo
854 558 € 148 992 € 69 297 € 595 841 € 4 702 € 28 930 € 5 128 €
Inšpektorát práce Nitra
Nitra
5 354 182 € 70 898 € 138 634 € 1 544 563 € 6 328 € 1 855 465 € 6 305 € 383 336 €
Jazyková škola, Golianova 68, Nitra
zrušenáNitra
106 697 € 1 760 € 2 953 € 64 885 € 22 € 37 078 €
Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai Színház
Komárno
1 429 018 € 130 853 € 182 734 € 1 040 261 € 3 962 € 47 340 € 14 097 €
Kino Danubius
zrušenáŠtúrovo
72 673 € 5 217 € 32 233 € 29 901 € 93 € 3 924 € 1 305 €
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár Érsekújvár
Nové Zámky
433 228 € 31 906 € 40 096 € 350 489 € 640 € 1 702 € 861 € 7 364 €
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom
Komárno
428 031 € 39 603 € 23 703 € 346 554 € 2 100 € 5 564 € 3 088 € 6 600 €
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Nitra
909 344 € 86 142 € 133 430 € 645 063 € 653 € 12 266 € 1 313 € 30 478 €
Krajská prokuratúra
Nitra
9 274 085 € 121 268 € 359 906 € 8 615 354 € 13 610 € 108 625 € 7 502 € 4 832 €
Krajská veterinárna a potravinová správa
zrušenáNitra
227 540 € 11 917 € 19 445 € 140 774 € 239 € 29 245 € 1 955 € 739 €
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Nitra
528 025 € 67 881 € 71 815 € 331 630 € 2 964 € 12 854 € 2 621 € 38 260 €
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
zrušenáNitra
13 100 435 € 700 062 € 315 735 € 7 421 310 € 17 263 € 3 357 256 € 19 484 € 1 058 022 €
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
zrušenáNitra
58 186 727 € 3 098 046 € 3 129 088 € 37 161 316 € 74 518 € 6 587 658 € 1 211 € 7 527 595 €
Krajský stavebný úrad v Nitre
zrušenáNitra
452 425 € 29 927 € 55 670 € 328 258 € 1 581 € 26 771 € 5 484 € 2 755 €
Krajský súd v Nitre
Nitra
6 038 664 € 71 837 € 93 930 € 5 648 198 € 22 640 € 141 838 € 1 665 € -22 570 €
Krajský školský úrad v Nitre
zrušenáNitra
1 232 342 € 88 076 € 270 288 € 491 722 € 4 917 € 246 403 € 3 935 € 28 453 €
Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo - Konkoly-Thege Miklós Müvelödési Központ
zrušenáHurbanovo
141 291 € 34 426 € 36 765 € 70 096 € 0 € 0 € 0 € 0 €