Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Materská škola, Kovarce č. 450
zrušenáKovarce
112 020 € 16 907 € 1 598 € 78 491 € 0 € 3 010 € 468 € 11 545 €
Základná škola s materskou školou Svätoplukovo
Svätoplukovo
344 945 € 51 932 € 8 421 € 270 052 € 0 € 0 € 234 € 14 306 €
Základná škola Školská 974 Tešedíkovo
Tešedíkovo
378 355 € 16 715 € 7 998 € 343 801 € 240 € 139 € 1 363 € 757 €
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Úzka 4, Želiezovce
Želiezovce
244 160 € 12 647 € 6 182 € 218 496 € 145 € 2 903 € 339 € 2 362 €
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 974, Tešedíkovo
Tešedíkovo
540 101 € 92 781 € 31 774 € 403 331 € 390 € 7 514 € 1 623 € 2 688 €
Základná škola s materskou školou Kolta
Kolta
406 249 € 42 543 € 9 305 € 335 167 € 0 € 10 513 € 913 € 7 807 €
Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142, 941 50 Dedinka
Dedinka
211 270 € 19 813 € 3 393 € 177 449 € 0 € 1 634 € 1 128 € 424 €
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Šurany
810 870 € 122 969 € 57 726 € 571 564 € 1 337 € 8 192 € 2 800 € 44 876 €
Základná škola Jánosa Stampayho s vyučovacím jazykom maďarským - Stampay János Alapiskola, Ulica J.Stampaiho 929/80, Gbelce - Köbölkút
Gbelce
504 139 € 25 153 € 52 600 € 408 459 € 0 € 15 292 € 421 € 2 214 €
Základná škola, Ulica J. Stampayho 928/76, Gbelce
Gbelce
464 533 € 27 426 € 53 387 € 363 399 € 0 € 17 542 € 778 € 2 000 €
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 417, Moča
Moča
300 921 € 15 191 € 6 847 € 261 102 € 0 € 17 628 € 154 € 0 €
Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany
Šurany
336 140 € 7 123 € 8 264 € 294 475 € 155 € 228 € 293 € 25 553 €
Základná škola Jedľové Kostaľany
Jedľové Kostoľany
237 543 € 7 203 € 6 580 € 212 889 € 42 € 10 504 € 325 € 0 €
Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
944 311 € 93 488 € 213 769 € 569 096 € 2 660 € 13 080 € 5 971 € 45 215 €
Základná umelecká škola, Kostolné nám. č. 10, 946 03 Kolárovo
Kolárovo
241 264 € 15 973 € 7 674 € 202 627 € 153 € 956 € 479 € 13 402 €
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Turecká 35, Nové Zámky
Nové Zámky
220 481 € 8 627 € 5 825 € 202 392 € 549 € 1 695 € 5 € 1 388 €
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Nám. B. Bartóka 1, Šahy
Šahy
327 238 € 16 408 € 4 714 € 282 710 € 110 € 0 € 538 € 22 325 €
Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
632 682 € 92 051 € 30 529 € 455 083 € 0 € 24 911 € 1 402 € 24 258 €
Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
Topoľčany
320 712 € 60 074 € 13 116 € 202 913 € 420 € 7 139 € 1 583 € 35 468 €
Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho
Nové Zámky
536 350 € 95 622 € 62 601 € 330 777 € 955 € 2 093 € 345 € 43 958 €