Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Základná škola, Hronské Kľačany 322
zrušenáHronské Kľačany
283 711 € 20 444 € 10 183 € 239 273 € 0 € 0 € 175 € 13 637 €
ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, Nitra
zrušenáNitra
113 373 € 2 522 € 1 443 € 107 432 € 3 € 1 973 €
Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra
zrušenáNitra
849 393 € 90 433 € 22 010 € 633 493 € 1 267 € 34 088 € 551 € 67 403 €
Obec Horné Chlebany
Horné Chlebany
127 247 € 8 480 € 14 833 € 67 647 € 21 611 € 1 160 € 1 200 €
Obec Zlatno
Zlatno
103 378 € 9 645 € 20 807 € 55 530 € 70 € 11 648 € 1 362 € 263 €
Základná škola, Školská 851/4, Veľké Zálužie
Veľké Zálužie
988 831 € 150 871 € 39 355 € 797 989 € 0 € 0 € 616 € 0 €
Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa
Šaľa
1 209 894 € 127 193 € 37 654 € 926 644 € 2 094 € 34 665 € 1 152 € 46 935 €
Základná umelecká škola, Školská 1690, Močenok
Močenok
111 498 € 4 045 € 1 065 € 101 065 € 409 € 4 914 €
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno
Komárno
1 047 999 € 38 376 € 19 897 € 882 529 € 240 € 11 317 € 726 € 78 990 €
Základná škola Mojzesovo-Černík, Mojzesovo 505
Mojzesovo
654 445 € 42 024 € 55 044 € 501 002 € 0 € 45 002 € 790 € 5 080 €
Domov dôchodcov v Kližskej Nemej
Klížska Nemá
1 281 268 € 193 263 € 63 779 € 632 799 € 24 € 41 239 € 1 753 € 337 259 €
Základná škola, časť Cabaj 197, Cabaj - Čápor
Cabaj-Čápor
636 489 € 55 890 € 13 798 € 513 350 € 0 € 12 598 € 3 361 € 10 249 €
Základná škola s materskou školou, Čeľadince 125
Čeľadince
242 753 € 35 603 € 5 131 € 183 284 € 0 € 5 960 € 651 € 12 065 €
Spojená škola, Pod Kalváriou 941, Topoľčany
Topoľčany
980 365 € 59 106 € 22 776 € 895 145 € 544 € 544 € 12 € 1 740 €
Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice
Levice
1 582 535 € 87 367 € 23 613 € 1 460 074 € 2 274 € 6 272 € 1 093 € 1 842 €
Základná škola Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským - Katona Mihály Alapiskola, Hlavná 503, Búč
Búč
451 319 € 38 420 € 10 443 € 401 457 € 0 € 0 € 870 € 100 €
Centrum voľného času, Na vŕšku 24, Šurany
Šurany
111 736 € 11 388 € 19 361 € 72 234 € 0 € 965 € 197 € 7 590 €
Základná škola s materskou školou, Urmince 298
Urmince
834 196 € 115 928 € 66 916 € 579 917 € 0 € 42 461 € 1 132 € 27 842 €
Materská škola, MDŽ 26, Šurany
Šurany
470 397 € 59 626 € 6 651 € 371 116 € 1 493 € 1 399 € 515 € 29 150 €
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1. mája 898/2, Šaľa
Šaľa
172 489 € 5 007 € 11 627 € 155 816 € 35 € 4 €