Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 8K/51/2017 [ukončené]

  • Spisová značka 8K/51/2017
  • Prvý a posledný záznam 15.11.2017 - 14.2.2020
  • Detekcia ukončenia: 14.2.2020 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
6.9.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
6.9.2019
Výmaz poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
28.8.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
23.5.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.4.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.4.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
14.1.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
2.7.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
2.7.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.4.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
26.3.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
21.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
19.3.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
19.3.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
19.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
19.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
2.2.2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
2.2.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
26.1.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.1.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský