Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 1K/83/2015 [ukončené]

  • Spisová značka 1K/83/2015
  • Prvý a posledný záznam 16.11.2015 - 17.5.2021
  • Detekcia ukončenia: 24.3.2021 dátumom zrušenia firmy

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
17.5.2021
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
6.4.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
8.3.2021
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
15.11.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
23.10.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
8.11.2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Insolvency services, k.s. Zvolen Banskobystrický
29.10.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Insolvency services, k.s. Zvolen Banskobystrický
9.3.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
19.2.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Insolvency services, k.s. Zvolen Banskobystrický
13.2.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
13.2.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
11.1.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ivan Dlhopolec Zvolen Banskobystrický
11.7.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Ivan Dlhopolec Zvolen Banskobystrický
26.1.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
14.9.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Dlhopolec Zvolen Banskobystrický
14.9.2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ivan Dlhopolec Zvolen Banskobystrický
9.6.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
30.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDR ČIPKA JÁN Zvolen Banskobystrický
10.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDR ČIPKA JÁN Zvolen Banskobystrický
10.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDR ČIPKA JÁN Zvolen Banskobystrický
12.4.2016
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDR ČIPKA JÁN Zvolen Banskobystrický
12.4.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDR ČIPKA JÁN Zvolen Banskobystrický
29.3.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDR ČIPKA JÁN Zvolen Banskobystrický
29.3.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDR ČIPKA JÁN Zvolen Banskobystrický
16.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDR ČIPKA JÁN Zvolen Banskobystrický
15.2.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDR ČIPKA JÁN Zvolen Banskobystrický
8.2.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
15.12.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
9.12.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
30.11.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický