Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 23K/10/2019

  • Spisová značka 23K/10/2019
  • Prvý a posledný záznam 16.9.2019 - 2.7.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2.7.2020
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Jarok Nitriansky
29.5.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Jarok Nitriansky
25.5.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Jarok Nitriansky
21.4.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Jarok Nitriansky
16.4.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Jarok Nitriansky
15.4.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Jarok Nitriansky
5.2.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová Jarok Nitriansky
30.12.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová Jarok Nitriansky
6.12.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová 95148
6.12.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová Jarok Nitriansky
6.12.2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová Jarok Nitriansky
3.12.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Jarok Nitriansky
3.12.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Jarok Nitriansky
8.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Jarok Nitriansky
27.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Jarok Nitriansky