Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 2K/54/2011 [ukončené]

  • Spisová značka 2K/54/2011
  • Prvý a posledný záznam 4.11.2011 - 16.4.2013
  • Detekcia ukončenia: 19.3.2013ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
16.4.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický
19.3.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický
4.3.2013
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Nada Lempochnerova Bystrá Banskobystrický
8.1.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Nada Lempochnerova Bystrá Banskobystrický
14.11.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Nada Lempochnerova Bystrá Banskobystrický
20.3.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický
9.3.2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Naďa Lempochnerová Bystrá Banskobystrický
2.2.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Naďa Lempochnerová Bystrá Banskobystrický
18.1.2012
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Naďa Lempochnerová Bystrá Banskobystrický
13.1.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický
22.12.2011
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Naďa Lempochnerová Bystrá Banskobystrický
22.12.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Naďa Lempochnerová Bystrá Banskobystrický
19.12.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický
14.11.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický
4.11.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický