Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 8K/34/2017 [ukončené]

  • Spisová značka 8K/34/2017
  • Prvý a posledný záznam 29.6.2017 - 24.4.2019
  • Detekcia ukončenia: 15.3.2019 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)
  • Dlžník/Úpadca MAOP s.r.o.
    Závadská 8
    83106 Bratislava

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.4.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
14.3.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
8.11.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu INSOLVENCY GROUP, k. s. Bratislava Bratislavský
24.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.5.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu INSOLVENCY GROUP, k.s. Bratislava Bratislavský
29.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu INSOLVENCY GROUP, k.s. Bratislava Bratislavský
28.3.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
13.3.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu INSOLVENCY GROUP, k.s. Bratislava Bratislavský
13.3.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu INSOLVENCY GROUP, k.s. Bratislava Bratislavský
9.3.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu INSOLVENCY GROUP, k.s. Bratislava Bratislavský
15.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
23.1.2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu INSOLVENCY GROUP, k.s. Bratislava Bratislavský
23.1.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu INSOLVENCY GROUP, k.s. Bratislava Bratislavský
15.1.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
7.11.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
8.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský