Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie o zániku dočasnej ochrany 11Cxre/1/2020

SR - MONT s. r. o.

 • Druh Uznesenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 3 z roku 2021 dňa 7.1.2021
 • Subjekt SR - MONT s. r. o.
  IČO: 47792540
  Karloveská 6C
  84104  Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • Navrhovatelia Armamont s. r. o.
  IČO: 36360406
  Galvaniho 5
  82104   Bratislava - mestská časť Ružinov
 • SR - MONT s. r. o.
  IČO: 47792540
  Karloveská 6C
  84104   Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci podnikateľa pod dočasnou ochranou: SR - MONT s. r. o., IČO: 47 792 540, Karloveská 6C, 841 04 Bratislava, na základe kvalifikovaného podnetu oznamovateľa: Armamont s. r. o., IČO: 36 360 406, Galvaniho 5, 821 04 Bratislava, zastúpený: NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o., IČO: 47 197 919, Františkánska 5, 040 01 Košice, v konaní o zrušení dočasnej ochrany, takto

Rozhodnutie

Súd z r u š u j e dočasnú ochranu podnikateľa SR - MONT s. r. o., IČO: 47 792 540, Karloveská 6C, 841 04 Bratislava.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 11Cxre/1/2020
 • ICS 2120209427
 • Vydal JUDr. Zuzana Pribulová
 • Vydal FN sudkyňa
 • Odoslal Adriana Dusíková