Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 243226

POWER-SYSTEMS, s.r.o.

 • Konanie č. 243226
 • Vydaný 19.7.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 144 z roku 2011 27.7.2011
 • Úpadca POWER-SYSTEMS, s.r.o.
  IČO: 31391133
  Bzovícka 18
  85107   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - POWER-SYSTEMS, s.r.o., so sídlom Bzovícka 18, 851 07 Bratislava, IČO: 31 391 133, uznesením č.k. 3K/26/2011-91 zo dňa 20.06.2011 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: POWER-SYSTEMS, s.r.o., so sídlom Bzovícka 18, 851 07 Bratislava, IČO: 31 391 133. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.07.2011.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/26/2011
 • ICS 1111212522
 • Vydal Mgr. Ivana Grosošová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Ivana Grosošová