Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 274250

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Konanie č. 274250
 • Vydaný 12.3.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 54 z roku 2012 16.3.2012
 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Spisová značka: 4K/6/2012

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci navrhovateľa - veriteľa: Kanlux, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 690 422, právne zastúpeného: Mgr. Peter Gemeran, advokát, so sídlom Župné nám. č. 3, 811 03 Bratislava

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237

súd nariadil pojednávanie

na deň 04. 05. 2012 o 11,00 hod.

-------------------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 62 prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: Kanlux, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 690 422

V Bratislave dňa 12.3.2012 JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575

e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/6/2012
 • ICS 1112204351
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Romanová