Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 281150

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Konanie č. 281150
 • Vydaný 25.4.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 85 z roku 2012 3.5.2012
 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101   Bratislava
Správcovia
 • Dušan Marko, Mgr.
  Korytnická 1
  82106   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci

navrhovateľa - veriteľa: Kanlux, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 3 6690 422, právne zastúpeného: Mgr. Peter Gemeran, advokát, so sídlom Župné nám. č. 3, 811 03 Bratislava

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237

súd nariadené pojednávanie

na deň 04. 05. 2012 o 11,00 hod.

-------------------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 62 prízemie

s poukazom na ust. § 19 ods. 1, písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušuje- dlžník súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/6/2012
 • ICS 1112204351
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Veronika Pavlisová