Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 318950

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 318950
 • Vydaný 11.12.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 244 z roku 2012 18.12.2012
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Spisová značka: 3K/72/2012

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci navrhovateľa - veriteľa: L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130,

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549

súd nariadil pojednávanie

na deň 15.2.2013 o 9.00 hod.

-------------------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 62 prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130,

V Bratislave dňa : 11.12.2012

JUDr. Milena Daubnerová

sudca

Za správnosť vyhotovenia: Zuzana Romanová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575

e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Odoslal Zuzana Romanová