Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 517754

CARTA DANUBIA export import spol. s r.o.

 • Konanie č. 517754
 • Vydaný 4.4.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 70 z roku 2013 11.4.2013
 • Úpadca CARTA DANUBIA export import spol. s r.o.
  IČO: 34130004
  Nám. Sv. Imricha 33
  94301   Štúrovo
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka CARTA DANUBIA export import spol. s r.o. so sídlom Námestie Sv. Imricha 33, 943 01 Štúrovo, IČO: 34 130 004, uznesením č.k. 32K/59/2012-127 zo dňa 4.3.2013 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: CARTA DANUBIA export import spol. s r.o. so sídlom Námestie Sv. Imricha 33, 943 01 Štúrovo, IČO: 34 130 004.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.3.2013.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 32K/59/2012
 • ICS 4112233889
 • Vydal JUDr. Ľubica Farkašová
 • Vydal FN sudkyňa
 • Odoslal Silvia Némová