Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 422470

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Konanie č. 422470
 • Vydaný 7.8.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 155 z roku 2014 13.8.2014
 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237, uznesením zo dňa 09.07.2014, č.k. 4K/6/2012-328, zrušil pre nedostatok majetku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.08.2014

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/6/2012
 • ICS 1112204351
 • Vydal Mgr. Veronika Miškovčíková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Zuzana Barriová