Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 622647

DOMPLUS s.r.o.

 • Konanie č. 622647
 • Vydaný 22.9.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 185 z roku 2014 29.9.2014
 • Úpadca DOMPLUS s.r.o.
  IČO: 36841498
  Zlatobanská 12/11617
  08005   Prešov - Solivar
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu správcu takto

Rozhodnutie

Určuje, že na podanie spoločnosti DACH, s.r.o., so sídlom K Surdoku 25F, 080 01 Prešov, IČO: 36 841 498 zo dňa 05.08.2014, ktorým si prihlásila svoje pohľadávky, sa neprihliada ako na prihlášku.

Určuje, že na podanie spoločnosti NOSTROMo, s.r.o., so sídlom Jesenná 1, 080 01 Prešov, IČO: 36 478 806 zo dňa 14.08.2014, ktorým si prihlásila svoje pohľadávky, sa neprihliada ako na prihlášku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1R/4/2014
 • ICS 8114216145
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková