Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 639910

DOMPLUS s.r.o.

 • Konanie č. 639910
 • Vydaný 17.12.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 245 z roku 2014 23.12.2014
 • Úpadca DOMPLUS s.r.o.
  IČO: 36841498
  Zlatobanská 12/11617
  08005   Prešov - Solivar
Druh
Oznam
Oznam

O z n a m

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu veriteľa ESCORIAL s.r.o., so sídlom Slánska 20A, 080 05 Prešov, IČO: 36 459 941 na vstup do reštrukturalizačného konania zo dňa 17.10.2014 uznesením 1R/4/2014-219 zo dňa 05.11.2014 pripustil vstup spoločnosti ESCORIAL s.r.o., so sídlom Slánska 20A, 080 05 Prešov, IČO: 36 459 941 do reštrukturalizačného konania sp. zn. 1R/4/2014 ako veriteľa úpadcu DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498 namiesto pôvodného veriteľa Patrik Gall, bytom Lomnická 6727/12, 080 05 Prešov, IČO: 46621172, v rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške 912,96 eura.

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu veriteľa AKKO, s.r.o., so sídlom Lúčna 9, 080 06 Prešov, IČO: 36 841 498 na vstup do reštrukturalizačného konania zo dňa 30.10.2014 uznesením 1R/4/2014-221 zo dňa 05.11.2014 pripustil vstup spoločnosti AKKO, s.r.o., so sídlom Lúčna 9, 080 06 Prešov, IČO: 36 841 498 do reštrukturalizačného konania sp. zn. 1R/4/2014 ako veriteľa úpadcu DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498 namiesto pôvodného veriteľa Ing. Mária Bystranová, bytom Južná trieda 13, 040 01 Košice - Juh, IČO: 32 527 861, v rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške 2 873,52 eura.

Uznesenia nadobudli právoplatnosť dňa 28.11.2014.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1R/4/2014
 • ICS 8114216145
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková