Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 505888

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, uznesením č.k. 25K/2/2007-1906 zo dňa 18.09.2014, povolil vstup veriteľovi MYRDDIN and partners, s.r.o., Jánošíkova 960/9, Dunajská Lužná, IČO: 36 419 788 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa HALAND, s.r.o., Horná 23, Banská Bystrica, IČO: 36 642 771, v rozsahu pohľadávok vo výške 624.009,30 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2014.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
  • Vydal FN sudca
  • Odoslal Mgr. Miroslava Spálová