Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 467932

CORECT Development Group, spol. s r.o.

 • Konanie č. 467932
 • Vydaný 28.4.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 84 z roku 2015 5.5.2015
 • Úpadca CORECT Development Group, spol. s r.o.
  IČO: 00615005
  Páričkova 18
  82108   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CORECT Development Group, spol. s r.o., so sídlom Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 00 615 005, v mene ktorého koná likvidátor: Ing. Tomáš Antonič, so sídlom Páričkova 18, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CORECT Development Group, spol. s r.o., so sídlom Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 00 615 005, uznesením zo dňa 16.03.2015, č. k. 6K/69/2014-106 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: CORECT Development Group, spol. s r.o., so sídlom Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 00 615 005, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.04.2015.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/69/2014
 • ICS 1114234682
 • Vydal JUDr. Lenka Šimkaninová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Darina Šmelcerová