Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 529016

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava, o podnete Marcela Šidlíka, Gessayova 20, 845 00 Bratislava na vydanie predbežného opatrenia, takto

Rozhodnutie

Súd podnet Marcela Šidlíka, Gessayova 20, 845 00 Bratislava, na nariadenie predbežného opatrenia z a m i e t a .

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
  • Vydal FN sudca
  • Odoslal Mgr. Miroslava Spálová