Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 537534

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava, uznesením č.k. 25K/2/2007-1946 zo dňa 3.08.2015, povolil vstup veriteľovi Rami Investments Limited, 788 - 790 Finchley Road, London NW 117TJ, IČO: 8813625 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa BS INVEST LTD., Global Gateway 1319, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles, IČO: 058371, v rozsahu pohľadávky v celkovej výške 4.370 740,44 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.08.2015.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal Mgr. Mária Šimoničová
  • Vydal FN vyšší súdny úradník
  • Odoslal Mgr. Miroslava Spálová